SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİNAcıbadem Sağlık Grubu Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirurji) bölümleri başta; beyin tümörleri, beyin pili (derin beyin stimulasyonu), beyin biyopsisi, çocuk nöroşirurjisi, spinal cerrahi ve yürüme analizi konularında tanı ve tedavi hizmeti vermektedir.

Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümü; nöroloji, nöroradyoloji, nöroanestezi ve psikiyatri birimlerinden hekimlerle iş birliği içerisinde çalışmaktadır.

PET/BT, CyberKnife ve Gamma Knife adlı medikal teknoloji cihazları beyin tümörlerinin tanı ve tedavi sürecinde kullanılmaktadır.

Daha fazla bilgi için: Alo Acıbadem 444 55 44

Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Doktorları


Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Tanı Tedavi Hizmetleri

Acıbadem Sağlık Grubu Nöroşirurji bölümlerinde birçok hastalık için tanı ve tedavi hizmetleri veriliyor. Bunlar;

Beyin Pili

Beyin Pili; istirahat halinde titreme,hareketlerde yavaşlama, yürüme güçlüğü ve katılık gibi ana bulguları olan ek olarak uyku , sindirim sistemi bozuklukları ve psikiyatrik yakınmaların da olabileceği beyinde dopamin salınımı azalması nedeniyle ortaya çıkan baş edilmesi  zor ve hayat kalitesini ciddi düzeyde etkileyen  kronik hastalıklardan biridir.

Parkinson hastalığının etkin tedavi yöntemlerinden biri de beyin pilidir. Beyin pili, parkinson hastalığı dışında ailevi titreme bozukluğu (esansiyel tremor), vücudun belli bölgelerinin kasılma hastalığı (distoni), tik rahatsızlığı (Tourette sendromu) gibi pek çok hareket bozukluğu, takıntı(Obsesif kompulsif bozukluk), depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde ve epilepsi alanında kullanılmaktadır.

Disk Hastalıkları ve Dejeneratif Omurga Hastalıkları

Servikal, lomber ve torasik diskektomiler, vertebrektomi, laminektomi, omurga stabilizasyon (instrumentasyon) ameliyatları bu birimin kapsamındadır.

Travmalar

Çökme kırıkları, epidural ve subdural hematomlar, kafa kaidesi tamirleri, omurga kırıkları ve stabilizasyonu, omurilik basısı için acil cerrahi müdahalelerini içermektedir.

Beyin ve Omuriliğin Damar Hastalıkları

Anevrizma, arteriovenöz malformasyon ve kavernoma ameliyatları, endarterektomi, intraserebral hematomlar, vasküler anastomozlar, spinal avm’leri içermektedir.

Nöroonkoloji

Her çeşit beyin ve omurilik tümörlerinin cerrahi tedavisi; meningiomalar, glial tümörler, serebellopontin köşe tümörleri, hipofiz tümörleri, beyin sapı, pineal bölge, posterior fossa tümörleri, kafa kaidesi tümörleri, ekstramedüller veya intramedüller spinal tümörler, kalvaryum lezyonları, kranioplasti ameliyatları, kraniofasiyal cerrahi, kraniosinostoz ve şekillendirme ameliyatları bu birimin dâhilindedir.

Nöroendoskopi ve Hidrosefali Tedavisi

Bu birimin kapsamında şant ameliyatları, nöroendoskopik girişimler, third ventriculostomy ve araknoid kistlerin fenestrayonu yer almaktadır.

Fonksiyonel Nöroşirurji

Hemifasiyal spazm ve trigeminal nevraljide mikrovaskülar dekompresyon, vagal sinir stimulatörü yerleştirilmesi ve sara hastalıklarıyla ilgili birimdir.

Periferik Sinir Cerrahisi

Periferik sinir anastomozları, tamirleri, sinir tuzak sendromları cerrahisiyle ilgilenmektedir.

Pediatrik Nöroşirurji

Bu bölüm çocuk beyin, omurilik ve sinir sistemi hastalıklarının cerrahi tedavisiyle ilgilenmektedir. Acıbadem Sağlık Grubu hastanelerinde ve tıp merkezlerinde; nöroendoskopik hidrosefali, beyin sapı gliomları, talamik ve hipotalmik gliomlar gibi derin yerleşimli beyin tümörleri ve epilepsi hastalıklarının tanı ve tedavisi sağlanmaktadır.

Yürüme Analizi Laboratuvarı

Yürüme analizi, hareketlerin sayısal olarak değerlendirilmesi, tanımlanması ve yorumlanmasıdır.  Yürüme analizi fiziki muayene ve 3 boyutlu hareket değerlendirmesi ile uygulanır.

Fizik Muayene: Detaylı fizik muayene, eklem hareketlerinin değerlendirmesi (ROM-Range of motion) ve eklem hareket açılarının ölçülmesi (goniometrik ölçümler) ile analiz başlamaktadır. Boy, kilo, bacak uzunluğu, eklem aralığı ölçümleri yapılmaktadır.

3 Boyutlu Hareket Değerlendirmesi: Yürüme platformu üzerinde, vücuda yapıştırılan işaretleyicilerin hareketleri yürüme sırasında kızılötesi kameralar ve dv kameralar tarafından tespit edilip özel bir bilgisayara aktarılır. Bilgisayarda yapılan kayıtlar değerlendirilir. Kayıtlar, grafiksel ve 3 boyutlu olarak ayrıntılı değerlendirilip rapor haline getirilir.

Daha fazla bilgi için: Alo Acıbadem 444 55 44